PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIETSEA ERP

Còn hàng

GIỚI THIỆU CHUNG:

 Với sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng mở rộng quy mô cũng như loại hình kinh doanh đa dạng. Việc sử dụng các phần mềm đơn lẻ cho từng bộ phận, cho từng loại hình kinh doanh đã làm cho công tác quản lý vận hành doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Với việc áp dụng các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí quản lý tối đa, xây dựng được quy trình làm việc khép kín có liên quan chặt chẽ giữa các bộ phận.
Nắm bắt được nhu cầu của thị trường cũng như tính ưu việt của giải pháp Công ty Cổ phần Dữ liệu Data Việt đã xây dựng thành công phần mềm quản trị doanh nghiệp với các phân hệ quản lý:

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM:

 1. ­   Phân hệ quản lý hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ;
 2. ­   Phân hệ quản lý hệ thống phân phối hàng hóa;
 3. ­   Phân hệ quản lý đặt hàng và thu mua hàng hóa;
 4. ­   Phân hệ quản lý kho hàng;
 5. ­   Phân hệ quản lý nhân sự tiền lương;
 6. ­   Phân hệ quản lý tài chính kế toán;
 7. ­   Phân hệ quản lý kế toán sản xuất;
 8. ­   Phân hệ quản lý vận tải;
 9. ­   Phân hệ quản lý, chăm sóc hệ thống khách hàng.

TÍNH ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM:

 1. ­   Kế thừa tất cả các ưu việt của hệ thống phần mềm bán lẻ và phân phối; 
 2. ­   Đáp ứng mọi nghiệp vụ quản lý trên thực tế của doanh nghiệp;
 3. ­   Số liệu kế toán được hạch toán tự động do kế thừa từ các nghiệp vụ nhập xuất hàng hóa;
 4. ­   Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle đáp ứng cho các bài toán cần lưu trữ dữ liệu lớn;
 5.    Tính thừa kế dữ liệu cao giúp giảm thiểu thao tác trùng lặp tiết kiệm thời gian