Giải pháp phần mềm quản lý bán hàng Nhà Phân Phối

Còn hàng
 1. GIẢI PHÁP CHUNG CHO CÁC NHÀ PHÂN PHỐI

Giải pháp cho nhà phân phối

Bán buôn là một hình thức khá phổ biến có đặc điểm bán với số lượng lớn, thường xuyên phải theo dõi phát sinh công nợ, hàng khuyến mại. Với giải pháp phần mềm quản lý nhà phân phối DataVN, nhà quản lý nắm được chi tiết về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình, giúp khai thác tối đa tiềm năng của thị trường, giảm thiểu chi phí và rủi ro về hàng tồn kho, thanh toán, công nợ, khuyến mại.

Ưu điểm vượt trội

 • Quản lý tập trung
   • Quản lý trên một đối tượng khách hàng
   • Tồn kho hàng hóa tổng hợp nhiều hãng.
   • Đối chiếu kiểm soát, so sánh khuyến mại với DMS của nhà cung cấp
   • Theo dõi công nợ tập trung toàn bộ các hãng
   • Chi phí hạch toán tổng hợp
   • Báo cáo kết quả kinh doanh hệ thống
 • Tăng cường tính giám sát, kiểm soát
   • Kiểm soát GIÁ bán sản phẩm theo nhân viên, khách hàng
   • Kiểm soát tỷ lệ giá trị hàng khuyến mại / giá trị hàng bán
   • Kiểm soát trả thưởng trưng bày khách hàng
   • Kiểm soát hạn mức công nợ nhân viên thị trường.
   • Kiểm soát khuyến mại ngoài của nhà phân phối.
   • Kiểm soát thời gian làm việc của kế toán.
   • Kiểm soát máy tính được phép làm việc trên phần mềm
   • Kiểm soát hàng bán nhập trả lại
   • Báo cáo lợi nhuận theo giá bán không bao gồm khuyến mại
 • Tối giản thao tác thủ công
   • Sử dụng DMS riêng của NPP để phục vụ đặt hàng
   • Import hóa đơn NHẬP hàng từ DMS của nhà cung cấp sang hệ thống nội bộ
   • Import hóa đơn XUẤT hàng từ DMS của nhà cung cấp sang hệ thống nội bộ
   • Gộp đơn, chia xe tự động theo các điều kiện đã cài đặt ban đầu
   • Tự động in gộp hóa đơn bán hàng theo cài đặt
 • Tăng thêm khách hàng mới thông qua Website bán hàng
   • Nhân viên thị trường có thể thêm mới khách hàng mọi lúc mọi nơi.
   • Hiển thị chi tiết thông tin khách hàng
   • Tồn kho hiển thị thực tế
 • Giảm rủi ro thanh toán
   • Hệ thống tự động cộng tiền hàng từ nhiều hóa đơn cùng một khách hàng.
   • Nhân viên giao hàng không bị sót đơn trong quá trình giao hàng.
 • Khó khăn trong thực tế vận hành
  • Tốn nhân sự cho việc xử lý đơn hàng quản lý nội bộ
  • Khó khăn trong việc đối chiếu, theo dõi hàng khuyến mại với nhà cung cấp, các chương trình khuyến mại của nhà phân phối
  • Sắp xếp xe giao hàng cho nhiều nhãn hàng khác nhau đang gặp khó khăn, mất nhiều thời gian.
  • Phụ thuộc vào yếu tố nhân sự trong việc vận hành phần mềm quản lý
  • Mất quá nhiều thời gian để quản lý và theo dõi số liệu báo cáo từ phần mềm của các hãng
 1. GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
 1. SƠ ĐỒ VẬN HÀNH CỦA PHẦN MỀM

 1. NỘI DUNG CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ
 1. Nội Dung

Nội dung chức năng phần mềm

ghi chú

Quản lý sử dụng phần mềm

   • Phân quyền sử dụng cho từng vị trí làm việc
   • Phần quyền quản lý theo ngành hàng, nhóm hàng
   • Phần quyền quản lý nhân viên bán hàng – khách hàng
 • Phân quyền hệ thống báo cáo

Quản lý dữ liệu hệ thống

   • Backup tự động dữ liệu để lưu trữ hàng ngày
 • Backup lên server lưu trữ của đơn vị cung cấp phần mềm

Quản lý các danh mục

   • Danh mục ngành hàng
   • Danh mục nhóm hàng
   • Danh mục mặt hàng
   • Danh mục quy cách sản phẩm
   • Danh mục nhà cung cấp
   • Danh mục khách hàng
   • Danh mục nhân viên bán hàng
   • Danh mục nhân viên giao hàng
   • Danh mục tuyến giao hàng
   • Danh mục tài khoản kế toán
   • Danh mục khoản mục chi phí
   • Cài đặt nghiệp vụ các phương thức nhập – xuất
 • Các danh mục khác .....

Quản lý nghiệp vụ  nhập hàng

   • Nhập mua
   • Nhập hàng điều chuyển
   • Nhập hàng điều chỉnh (tăng giảm giá, thay đổi mã)
   • Nhập kiểm kê

Quản lý nghiệp vụ bán hàng

   • Xuất bán buôn
   • Xuất điều chuyển
   • Xuất điều chỉnh (Tăng giảm giá, thay đổi mã)
   • Xuất kiểm kê
 • Xuất hàng Online

Quản lý đơn hàng Import từ phần mềm các nhà cung cấp

 • Cập nhật dữ liệu Nhập – Xuất từ phần mềm các hãng.
 • Copy toàn bộ dữ liệu đơn hàng chi tiết
 • Copy toàn bộ nội dung chương trình khuyến mại của nhà cung cấp

Quản lý đơn hàng bán trả lại

 • Nhập trả lại theo đơn chi tiết
 • Công nợ tự động giảm trừ cho khách hàng và nhân viên giao hàng
 • Báo cáo hàng bán trả lại
 • Báo cáo hàng khuyến mại trả lại
 • Doanh số nhân viên giao hàng trên doanh số đã trừ hàng trả lại

Quản lý nghiệp vụ khuyến mại

 • Cài đặt chương trình khuyến mại tự động
 • Báo cáo theo dõi hàng khuyến mại ứng trước của nhà phân phối theo chương trình
 • Báo cáo theo dõi hàng khuyến mại riêng của nhà phân phối
 • Báo cáo khuyến mại theo nhà cung cấp
 • Báo cáo khuyến mại theo ngành hàng, nhóm hàng
 • Báo cáo khuyến mại theo nhân viên bán hàng
 • Báo cáo khuyến mại theo kho hàng
 • Báo cáo khuyến mại chi tiết theo mặt hàng
 • Báo cáo khuyến mại theo giá trị chiết khấu
 • Báo cáo trả thưởng trưng bày

Nghiệp vụ sắp xếp xe giao hàng

 • Cài đặt tuyến giao hàng theo khách hàng
 • Tự động lấy thông tin đơn hàng theo tuyến khách hàng đã cài đặt
 • Chia xe giao hàng theo nhân viên bán hàng
 • Chia xe theo khách hàng
 • In đơn tổng phục vụ nhặt hàng tại kho
 • In đơn tổng phục vụ giao hàng
 • In đơn lẻ giao hàng
 • Thông tin trọng tải, kích thước theo đơn gộp
 • Theo dõi công nợ nhân viên giao hàng theo đơn gộp
 • Báo cáo công nợ theo đơn gộp

Nghiệp vụ quản lý đơn hàng online

 • Phục vụ đặt hàng áp dụng cho nhà cung cấp chưa có phần mềm quản lý bán hàng DMS riêng.
 • Áp dụng phục vụ đơn đặt hàng bao phủ thị trường
 • Phân quyền truy cập đối với từng đối tượng nhân viên của từng hãng.
 • Cập nhật tồn kho phục vụ bán hàng
 • Thông tin sản phẩm cụ thể, chi tiết

Quản lý kho hàng

   • Tiện ích kiểm kê kho hàng
   • Cập nhật hàng hóa thừa thiếu kiểm kê
   • Bảng kê tổng hợp hàng hóa Nhập – Xuất trong ngày
 • Báo cáo thẻ kho

Nghiệp vụ quản lý công nợ

 • Báo cáo công nợ nhập hàng
 • Báo cáo công nợ khách hàng
 • Báo cáo công nợ nhân viên giao hàng
 • Đối chiếu khuyến mại với nhà cung cấp

Nghiệp vụ Quản lý  tài chính – ngân hàng.

 • Phiếu thu
 • Phiếu thu theo giao dịch
 • Phiếu thu theo đối tượng
 • Phiếu thu theo đơn tổng (đơn gộp phục vụ giao hàng)
 • Phiếu chi
 • Phiếu chi theo giao dịch
 • Phiếu chi theo đối tượng
 • Báo nợ theo giao dịch
 • Báo có theo giao dịch
 • Báo nợ
 • Báo có
 • Nghiệp vụ kế toán khác

Hệ thống báo cáo sổ sách kế toán.

   • Báo cáo bảng cân đối phát sinh
   • Báo cáo sổ chi tiết các tài khoản
   • Báo cáo công nợ
   • Báo cáo kết quả kinh doanh.
   • Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
   • Báo cáo sổ chữ T
   • Báo cáo các khoản mục chi phí
   • Báo cáo quỹ tiền mặt
   • Bảng kê phiếu thu
   • Bảng kê phiếu chi
 • Báo cáo liên quan khác ...

Hệ thống báo cáo hàng hóa

   • Báo cáo nhập hàng từ nhà cung cấp
   • Báo cáo nhập hàng điều chỉnh
   • Bảo cáo nhập hàng điều chuyển
   • Bảng báo cáo chi tiết bán hàng
   • Báo cáo chiết khấu, khuyến mại
   • Báo cáo hàng tồn kho
   • Báo cáo xuất nhập tồn
   • Báo cáo sổ chi tiết vật tư
   • Báo cáo thẻ kho
 • Các báo cáo liên quan khác

Hệ thống báo cáo xuất bán

 • Báo cáo tổng hợp Xuất bán – Trả lại
 • Báo cáo tổng hợp xuất bán theo khách hàng
 • Báo cáo tổng hợp xuất bán theo nhân viên bán hàng
 • Báo cáo tổng hợp xuất bán theo nhân viên giao hàng
 • Báo cáo tổng hợp xuất bán theo giao dịch
 • Báo cáo tổng hợp xuất bán theo nhà cung cấp
 • Báo cáo tổng hợp xuất bán theo sản phẩm
 • Báo cáo tổng hợp lợi nhuận theo giá bán không bao gồm khuyến mại

Báo cáo quản trị

 • Báo cáo chênh lệch giá bán
 • Báo cáo tỷ lệ giá trị hàng khuyến mại / giá trị hàng bán
 • Báo cáo thay đổi giá hàng bán
 • Theo dõi lịch sử giao dịch

Tiện ích nâng cao

   • Hỗ trợ xuất dữ liệu sang hệ thống phần mềm kế toán thuế Misa
   • Xuất dữ liệu Excel các báo cáo
   • Bỏ duyệt các chứng từ Nhập – Xuất
   • Bỏ duyệt các chứng từ theo đơn gộp
 • Kết nối Website đặt hàng Online
 • Tiện ích thay đổi ngày xuất hàng
 • Tiện ích thay đổi mã hàng bán
 • Import ủy nhiệm thu, chi từ ngân hàng

Lập trình theo yêu cầu

 • Tiếp nhận và phân tích yêu cầu khách hàng
 • Lập trình các tiện ích phục vụ trong quá trình hoạt động của NPP
 • Lập trình các báo cáo dành riêng cho việc quản trị của lãnh đạo

Xây dựng hệ thống quản trị thông qua tài khoản kế toán

 • Hướng dẫn xây dựng hạch toán thông qua tài khoản kế toán
 • Cài đặt kết chuyển tài khoản kế toán
 • Cài đặt và theo dõi các khoản mục chi phí
 • Cài đặt nghiệp vụ kế toán
 • Xem báo báo bảng cân đối
 • Xem báo cáo kết quả kinh doanh

 1.  Kiểm soát
 • Kiểm soát tồn kho thực tế mọi thời điểm
 • Kiểm soát hàng khuyến mại ứng trước
 • Kiểm soát đối chiếu doanh số thực tế của nhân viên với hệ thống DMS
 • Kiểm soát hàng hóa chậm bán
 • Kiểm soát hàng hóa nhập trả lại
 • Kiểm soát chênh lệch giá hàng bán
 • Kiểm soát tỷ lệ của giá trị hàng khuyến mại / giá trị hàng bán theo đối tượng.
 • Kiểm soát trả thưởng trưng bày hàng tháng
 1.  Giảm tải
 • Giảm việc phải sửa lại đơn do không đủ tồn kho
 • Giảm thời gian cung cấp tồn kho cho nhân viên thị trường
 • Giảm thời gian đánh lại đơn từ hệ thống DMS
 • Giảm thời gian đối chiếu giữa hệ thống nội bộ và hệ thống DMS
 • Giảm thời gian gửi báo cáo hàng ngày cho lãnh đạo.
 1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI
  1. Chuẩn bị số liệu
 • Thông tin danh mục sản phẩm hàng hóa
 • Danh mục nhân viên giao hàng, khách hàng, nhà cung cấp
 • Danh mục tài khoản kế toán
 • Số dư đầu kỳ các tài khoản
 • Tồn kho hàng hóa
 • Danh mục tuyến giao hàng
 • Máy chủ lưu trữ dữ liệu
  1. Nhân sự cần chuẩn bị
   • Kế toán hãng
   • Kế toán nội bộ
   • Thủ kho
   • Giao hàng
   • Nhân viên bán hàng
  2. Đào tạo chuyển giao phần mềm
   • Kế toán hãng
    • Xử lý file Excel trước khi Import vào phần mềm
    • Xử lý đơn hàng sau khi Import thành công
    • Xử lý gộp đơn và in đơn giao hàng
    • Xử lý những đơn hàng nhập trả lại
    • So sánh đối chiếu tồn kho thực tế với phần mềm
 • Kế toán nội bộ
    • Theo dõi công nợ và thu tiền bán hàng theo lịch thanh toán và theo đơn gộp của nhân viên giao hàng
    • Theo dõi công nợ hàng khuyến mại ứng trước cho nhà cung cấp
    • Theo dõi công nợ và lịch thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp
    • Lập phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có
    • Cách xem báo cáo và đối chiếu số liệu
    • Xem báo cáo tài chính kế toán, các sổ sách liên quan, lên báo cáo kết quả kinh doanh
 • Quản lý
    • Phân quyền sử dụng phần mềm
    • Kiểm soát số liệu
    • Theo dõi hệ thống báo cáo