Nhà phân phối Mạnh Thắng - Tỉnh Thái Nguyên

Còn hàng