Nhà Phân Phối Hùng Cường - Tỉnh Yên Bái

Còn hàng

Nhà phân phối với quy mô lớn tại Tỉnh Yên Bái.

Các nhãn hàng phân phối.

- Masan

- Sữa TH True Milk

- Diana

- Bánh kẹo Hải Hà

- Unza

- Và nhiều nhãn hàng khác