Nhà phân phối Dũng Tiến - Tỉnh Bắc Giang

Còn hàng

Hê thống phân phối có quy mô lớn nhất Tỉnh Bắc Giang.

Các nhãn hàng đang phân phối.

- Masan

- Kinh Đô

- Diana

- và nhiều nhãn hàng khác