Phần mềm quản lý chế biến chế độ dinh dưỡng

Phần mềm quản lý chế biến chế độ dinh dưỡng.

Giới thiệu chung:

Thực trạng hiện nay, công tác quản lý chế biến suất ăn của các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống trong bệnh viện hoặc cơ sở y tế chủ yếu bằng phương pháp thủ công, ghi chép trên sổ sách. Với phương pháp thủ công này không đáp ứng được nhu cầu ngày càng phát sinh nhiều chế độ dinh dưỡng cho nhiều bệnh lý khác nhau dẫn đến công tác tra cứu, quản lý thông tin chế độ không được kịp thời, chính xác, việc đối chiếu số liệu giữa các phòng ban và đơn vị gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này Công ty Cổ phần Dữ liệu Data Việt đã xây dựng thành công phần mềm quản lý chế biến chế độ dinh dưỡng HPMENU. Là một giải pháp phần mềm thông minh có tính liên kết cao, chính xác, đáp ứng được nhiều nghiệp vụ phức tạp của công tác quản lý chế biến chế độ dinh dưỡng. Phần mềm được xây dựng theo chuẩn Winform kết hợp với Web-based trên nền tảng Microsoft .NET Framework 4.5 (ASP.NET 4.5)) với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008.

Chức năng chính:

 1.    Xây dựng các danh mục, quản lý các chế độ dinh dưỡng;
 2. ­   Xây dựng thông tin hệ thống;
 3. ­   Đăng ký chế độ dinh dưỡng;
 4. ­   Đăng ký chế độ phát sinh;
 5. ­   Tổng hợp chế độ đăng ký;
 6. ­   Tổng hợp nguyên liệu chế biến cần mua;
 7. ­   Lập danh sách chia suất ăn cho bệnh nhân;
 8. ­   Lập thực đơn chế biến cho bộ phận bếp;
 9. ­   Tổng hợp số liệu báo cáo đối chiếu với các khoa.

Tính ưu việt của sản phẩm:

 1.    Xây dựng quy trình khép kín trong công tác đăng ký, chế biến các chế độ dinh dưỡng giữa các khoa và đơn vị dịch vụ;
 2. ­   Giảm thiểu thời gian xử lý số liệu;
 3. ­   Nâng cao hiệu xuất của đơn vị dịch vụ trong việc cung cấp các suất ăn;
 4. ­   Chuẩn hóa quy trình chế biến, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cho các suất ăn giúp quá trình điều trị bệnh được hiệu quả;
 5. ­   Hệ thống thiết kế thông minh, tiện dụng;
 6.    Công cụ hiện đại tương thích đa dạng với các hệ điều hành và các nền tảng phần cứng.